GinaMed
Cursuri - Chimie - 8. Clasificarea compușilor organici cu grupe funcționale simple

8. Clasificarea compușilor organici cu grupe funcționale simple

Cuprins:

8.1. Introducere
8.2. Nesaturarea echivalentă

8.1. Introducere

Substanțele organice care prezintă în moleculă o anumită grupă funcțională sau anumite grupe funcționale formează clasa de compuși organici cu funcțiuni.

Un atom sau o grupă de atomi care imprimă substanțelor din molecula cărora fac parte anumite proprietăți specifice, reprezintă o grupă funcțională.

Sunt grupe funcționale:

 • grupa hidroxil, –OH;
 • grupa amino, –NH2;
 • grupa carboxil, –COOH;
 • atomul de clor, –Cl.

Compușii organici care prezintă în moleculă o singură grupă funcțională sau mai multe grupe funcționale identice, poartă numele de compuși organici cu funcțiuni simple.

Compușii organici care prezintă în moleculă două sau mai multe grupe funcționale diferite, poartă numele de compuși organici cu funcțiuni mixte.

Compușii organici cu FUNCȚIUNI SIMPLE se clasifică în:

 • compuși halogenați: R–X, unde X poate fi: F, Cl, Br, I;
 • alcooli, R–OH;
 • fenoli, Ar–OH;
 • amine, R–NH2;
 • compuși carbonilici, care pot fi aldehide, R–CH=O sau cetone,
  This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
  ;
 • compuși carboxilici, R–COOH;
 • derivați funcționali ai acizilor carboxilici, care pot fi: esteri (R–COO–R’), halogenuri acide (R–COX), anhidride ((RCO)2O), amide (R–CONH2), nitrili (R–C≡N).

Compușii organici cu FUNCȚIUNI MIXTE se clasifică în:

 • aminoacizi,
  This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
  ;
 • hidroxiacizi,
  This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
  ;
 • zaharide care pot fi aldoze,
  This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
  sau cetoze,
  This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
  .

În funcție de numărul de covalențe ale atomului de carbon care sunt implicate în formarea unei grupe funcționale, acestea se clasifică în:

 • grupe funcționale monovalente; de exemplu: grupa hidroxil, –OH;
 • grupe funcționale divalente; de exemplu: grupa carbonil,
  This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
  ;
 • grupe funcționale trivalente; de exemplu: grupa carboxil,
  This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
  ;

8.2. Nesaturarea echivalentă

Pentru determinarea structurii unui compus organic este importantă noțiunea chimică de nesaturare echivalentă (NE).

NE = 2 + a ( n - 2 ) 2
Figura 8.1 Formula nesaturării echivalente (NE).

Unde:

a – numărul de atomi ai unui element care se află în molecula unui compus organic

n – valența elementului

În funcție de valoarea nesaturării echivalente, aceasta poate oferi primele indicații privind structura substanței organice investigate.

Astfel, pentru:

 • NE = 0, substanța conține doar legături σ și are catenă aciclică;
 • NE = x, unde x = 1, 2, 3, etc.; compusul poate conține x legături π sau x cicluri sau y legături π și x-y cicluri.
Pentru compusul organic C3H5Cl, NE este:
NE = 2 + 3 ( 4 - 2 ) + 5 ( 1 - 2 ) + 1 ( 1 - 2 ) 2 = 1

Conform valorii NE, compusul organic poate să conțină o legătură π sau un ciclu saturat și poate să aibă una dintre următoarele structuri:

2-cloropropan 3-cloropropenă cis-clorură de vinil trans-clorură de vinil clorociclopropan
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.

Bibliografie:

 • Chimie C1 - manual pentru clasa a XI-a; Autori: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu. Editura LVS Crepuscul, colecția Educațional, Ploiești, 2006
Acasă Acasă Cursuri Cursuri Grile Grile Simulări Simulări Meditații Meditații