GinaMed
Cursuri - Chimie - 9. Compuși halogenați

9. Compuși halogenați

Cuprins:

9.1. Introducere
9.2. Clasificarea compușilor halogenați
9.3. Utilizările și formulele plane ale anumitor compuși halogenați
9.4. Reacții de obținere (reacții de halogenare)
9.5. Proprietăți chimice ale derivaților halogenați

9.1. Introducere

Compușii (derivații) halogenați sunt compuși organici care prezintă în moleculă ca grupă funcțională, unul sau mai mulți atomi de halogen.

În mod teoretic, compușii halogenați derivă din hidrocarburi în urma înlocuirii unuia sau mai multor atomi de hidrogen cu atomi de halogen.

Formula generală: R–X

Din compușii halogenați se pot obține: alcooli, aldehide, cetone, acizi, eteri, nitrili, amine, esteri, alchene, alchine, alchilbenzeni, etc.

Denumirea compușilor halogenați

Pentru stabilirea denumirii compușilor halogenați se recurge la următoarele recomandări:

 • se stabilește care este denumirea hidrocarburii de la care provine în mod teoretic, compusul halogenat;
 • la numele hidrocarburii se adaugă prefixul (fluoro-, cloro-, bromo-, iodo-) din numele halogenului;
 • în anumite situații se ține cont și de alte reguli din convenția IUPAC de denumire a hidrocarburilor.

Astfel:

 • în cazul unui compus halogenat care prezintă 2 halogeni legați de același atom de carbon, se indică numărul atomilor de halogen de același tip prin adăugarea prefixului „di-„ în fața prefixului din numele halogenului și denumirea hidrocarburii; și totodată se alege numerotarea catenei pentru care suma pozițiilor substituenților este minimă;
De exemplu: 2,2-diclorobutan, C4​H8​Cl2 sau 1,1,2,2-tetracloropropan, C3​H4​Cl4:
2,2-diclorobutan 1,1,2,2-tetracloropropan
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
 • în cazul în care catena de atomi de carbon este ramificată, radicalii alchil și halogenii sunt menționați în ordine alfabetică, iar catena de bază este numerotată de la o extremitate la alta;
De exemplu: 3-cloro-3-etil-2-metilpentan, C8​H17​Cl sau 3-cloro-2-metilpentan, C6H13Cl:
3-cloro-3-etil-2-metilpentan 3-cloro-2-metilpentan
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
 • atunci când în molecula compușilor halogenați prezintă o catenă nesaturată, legătura multiplă are prioritate față de halogen, primind numărul cel mai mic;
De exemplu: 3-cloro-1-butenă, C4H7Cl sau 4,5-dicloro-2-butină, C5H6Cl2:
3-cloro-1-butenă 4,5-dicloro-2-butină
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.

Pentru denumirile uzuale, compusul halogenat se consideră a fi o halogenură a restului hidrocarbonat, astfel încât denumirea uzuală devine:

Halogenură (clorură, fluorură, bromură, iodură) + de + numele (de exemplu, de metil)

Exemple: clorură de metil, clorură de etil, clorură de vinil, bromură de benzil:

clorură de metil clorură de etil clorură de vinil bromură de benzil
CH3–Cl
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.

9.2. Clasificarea compușilor halogenați

Proprietățile de care depind compușii halogenați sunt totodată criterii în baza cărora se fac clasificări ale acestora:

 • natura halogenului;
 • numărul atomilor de halogen din moleculă;
 • natura radicalului hidrocarbonat de care se leagă halogenul;
 • poziția atomilor de halogen în catenă.

După natura halogenului, compușii halogenați pot fi:

fluorurați clorurați bromurați iodurați
CF4 CH3Cl CH3–CH2–Br C6H5–I

După numărul atomilor de halogen din moleculă, compușii halogenați pot fi:

monohalogenați polihalogenați
Au doar un atom de halogen în moleculă Prezintă mai mulți atomi de halogen în moleculă
CH3–CH2–Cl
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.

După poziția atomilor de halogen în catenă, compușii halogenați pot fi:

geminali vicinali izolați
Atomii de halogen se leagă la același atom de carbon Atomii de halogen sunt legați la atomi de carbon vecini Atomii de halogen sunt legați de atomi de carbon mai depărtați
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.

După natura radicalului hidrocarbonat, compușii halogenați pot fi:

aromatici alifatici saturați alifatici nesaturați
Atomul de halogen este legat de un radical aromatic Atomul de halogen este legat de un radical hidrocarbonat saturat Atomul de halogen este legat de un radical hidrocarbonat nesaturat
C6H5–Br
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
CH2=CH–Cl

9.3. Utilizările și formulele plane ale anumitor compuși halogenați

Formula plană Denumire Caracteristici Utilizări
CH3–Cl Clorometan (clorură de metil) gaz ușor lichefiabil prin comprimare folosit ca agent de răcire în industria frigului; agent de metilare în variate sinteze organice; folosit ca anestezic local
CF2Cl2 Diclorodifluorometan (freon 12, frigen) freonii sunt compușii fluororclorurați ai metanului sau ai etanului; sunt gaze ușor lichefiabile, stabile, lipsite de toxicitate, neinflamabile, necorozive; fabricarea freonilor a fost limitată deoarece s-a stabilit o legătură între utilizarea lor și distrugerea stratului de ozon atmosferic freonii – foarte buni agenți frigorifici folosiți în tehnica frigului; se folosesc și ca agenți de pulverizare
CHCl3 Triclorometan (cloroform) lichid incolor, mai greu decât apa; este de evitat inhalarea vaporilor de cloroform ca solvent pentru grăsimi, rășini, sulf, etc.; este primul anestezic folosit în medicină în anul 1848
CCl4 Tetraclorometan (tetraclorură de carbon) lichid necombustibil, stabil față de aer, lumină, căldură și variați agenți chimici; este de evitat inhalarea vaporilor de CCl4 ca solvent și la umplerea unor stingătoare pentru incendii
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Cloroetenă (clorură de vinil) folosită la fabricarea policlorurii de vinil (PVC), care este o masă plastică cu numeroase utilizări (de exemplu, tâmplărie din PVC)
CF2CF2 Tetrafluoroetenă prin polimerizare formează o rășină foarte rezistentă la temperaturi ridicate și la acțiunea agenților chimic – teflon intră în alcătuirea unor vase de bucătărie (de exemplu tigaie de teflon)
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
DDT insecticid utilizat pentru un timp foarte lung; este eficient, dar nu mai este folosit datorită capacității sale de acumulare în organismul animal și uman; au fost identificate urme în peștii marini și sângele animalelor polare
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Lindan compus clorurat alături de DDT, au fost printre cele mai vechi insecticide folosite pe scară largă

9.4. Reacții de obținere (reacții de halogenare)

Reacțiile de halogenare sunt reacțiile de obținere a compușilor halogenați. Acestea sunt reacții de substituție sau reacții de adiție, care constituie principala modalitate de sinteză a acestor intermediari importanți în numeroase sinteze organice. Tipul de reacție este determinat de:

 • structura substratului organic;
 • structura reactantului;
 • condițiile de reacție.

Halogenarea prin reacții de SUBSTITUȚIE

Reacția de substituție constă în înlocuirea unui atom sau a unei grupe de atomi din molecula substratului cu un atom sau o grupă de atomi din molecula reactantului. Un fragment al reactantului (Y) preia un fragment al substratului (X), iar celălalt fragment al reactantului (Z) se leagă în locul fragmentului X.

This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.1 Schema generală a reacției de substituție.

Halogenarea alcanilor

Condițiile de reacție necesare pentru halogenarea alcanilor:

 • lumină – lumină solară, a unui bec puternic sau lumină ultravioletă;
 • întuneric și temperaturi ridicate, între 300-600°C.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.2 Schema generală de halogenare cu clor sau brom a alcanilor. 
Alcanii reacționează direct cu clorul și bromul, în condițiile date mai sus. Reacția de clorurare fotochimică a alcanilor se desfășoară sub acțiunea radiației luminoase (hν), în urma căreia rezultă întotdeauna un amestec de mono- și poli-cloroalcani.

Clorurarea fotochimică a metanului duce la formarea unui amestec de derivați clorurați:

 • clorometan (clorură de metil);
 • diclorometan (clorură de metilen);
 • triclorometan (clorură de metin, cloroform);
 • tetraclorometan (tetraclorură de carbon).
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.

Spre deosebire de reacția de clorurare, fluorurarea și iodurarea alcanilor au loc în mod indirect.

Pentru alcanii care prezintă atomi de hidrogen echivalenți între ei, prin reacția de halogenare va rezulta un singur compus monohalogenat.

This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.3 Reacția de clorurare a etanului în prezența luminii care conduce la cloroetan. 
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.4 Reacția de bromurare a 2,2-dimetilpropan (neopentan) care conduce la 1-bromo-2,2-dimetilpropan (bromura de neopentil). 

Monohalogenarea alcanilor superiori care prezintă mai mult de 2 atomi de carbon în moleculă (începând cu propanul) determină obținerea de amestecuri de compuși monohalogenați care sunt izomeri de poziție.

Prin monoclorurarea fotochimică a propanului rezultă un amestec de izomeri monoclorurați:

 • 1-cloropropan (clorură de propil), CH3–CH2–CH2–Cl;
 • 2-cloropropan (clorură de izopropil),
  This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.

Astfel, în amestecul final rezultă izomeri într-o anumită proporție care depinde de:

 • reactivitatea atomului de hidrogen;
 • reactivitatea halogenului;
 • temperatura de lucru.
În reacția de halogenare, reactivitatea atomilor de hidrogen este influențată de tăria legăturii C–H. Reactivitatea crește în ordinea: H–Cprimar < H–Csecundar < H–Cterțiar. Astfel, în amestecul de reacție vor predomina izomeri care prezintă halogenul legat de atomul de carbon terțiar sau secundar, comparativ cu izomeri care prezintă halogenul legat de un atom de carbon primar.

Energia de legătură se referă la energia care se absoarbe la ruperea unei legături. În funcție de valoarea acestei energii, se poate aprecia tăria unei legături. În acest fel, legăturile slabe sunt caracterizate de energii de legătură mici:

 • legătura C–H din (CH3)3C–H are energia de legătură de 85 kcal/mol;
 • legătura C–H din (CH3)2CH–H are energia de legătură de 89 kcal/mol;
 • legătura C–H din CH3-CH2-CH2–H are energia de legătură de 95 kcal/mol.

Clorul este mai activ decât bromul. În acest fel, clorul va ataca toți atomii de hidrogen, pe când bromul va ataca atomii de hidrogen mai reactivi. Din acest motiv, compușii bromurați secundari și terțiari se formează în proporție mai mare comparativ cu compușii clorurați corespunzători.

This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.5 Compoziția amestecului de reacție rezultat în urma interacțiunii dintre propan și brom la 130°C: se obțin 1-bromopropan (2%) și 2-bromopropan (98%).
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.6 Compoziția amestecului de reacție rezultat în urma interacțiunii dintre n-butan și clor la 300°C: se obțin 1-cloropropan (28%) și 2-cloropropan (72%).

În ambele reacții de mai sus intervine și temperatura și influențează compoziția amestecului de reacție.

În baza celor menționate mai sus, bromurarea izobutanului se desfășoară la 130°C și se obțin compuși monobromurați, dintre care în proporția cea mai mare rezultă 2-bromo-izobutan (99%) și 1-bromo-izobutan (1%).

Halogenarea în poziția alilică

Condiții de reacție pentru halogenarea în poziție alilică: temperaturi ridicate (500-600°C)

This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.7 Schema generală de halogenare cu clor sau brom în poziția alilică. 

La tratarea unor alchene inferioare cu clor sau brom la temperaturi ridicate (de 500-600°C), are loc substituția atomului de H aflat în poziția alilică. Astfel, rezultă un compus monohalogenat nesaturat.

This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.8 Clorurarea propenei la 500°C și se obține 1-cloro-2-propenă (clorură de alil). Clorura de alil este utilizată pentru obținerea glicerinei în industrie.
Bromurarea unei alchene în poziția alilică se poate face și prin încălzirea alchenei în soluție de tetraclorură de carbon (CCl4) cu N-bromosuccinimidă.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.9 Reacția de bromurare a unui alchene în poziția alilică cu N-bromosuccinimidă, când se obține o succinimidă. 

Halogenarea în poziția benzilică/ halogenare arene mononucleare la catena laterală

Condiții de reacție:

 • lumină;
 • promotori.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.10 Schema generală de halogenare cu clor sau brom în poziția benzilică. 

Clorurarea toluenului în prezența luminii se desfășoară doar la catena laterală, fără a implica nucleul aromatic, conducând la un amestec de derivați halogenați:

 • clorură de benzil;
 • clorură de benziliden;
 • clorură de benzin.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.11 Clorurarea toluenului în prezența luminii conduce la un ameste de derivați halogenați: clorură de benzil, clorură de benziliden, clorură de benzin. 
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.12 Clorurarea etilbenzenului în prezența luminii care conduce la 1-cloro-1-feniletan.

Halogenarea nucleului aromatic

Condiții de reacție pentru halogenarea nucelului aromatic:

 • catalizatori (AlCl3, FeCl3, FeBr3), întuneric, pentru Cl2, Br2;
 • HNO3 pentru I2.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.13 Ecuația reacției de halogenare a benzenului când se obține halogenobenzen. 

Halogenarea naftalinei

În molecula naftalinei sunt 8 grupări –CH– care nu sunt echivalente între ele; pozițiile echivalente, sunt:

 • 1, 4, 5, 8 – și se notează cu α;
 • 2, 3, 6, 7 – și se notează cu β.

Deci naftalina poate prezenta doar 2 derivați monosubstituiți: α și β. Față de poziția β, poziția α este mai reactivă.

Astfel că, teoretic, în urma halogenării naftalinei pot rezulta 2 derivați monohalogenați diferiți, dependent de poziția atomului la care a avut loc substituția atomului de hidrogen cu un halogen.

Însă în mod practic, compușii rezultați prin halogenarea naftalinei sunt:

α-cloronaftalină  β-cloronaftalină  1,2,3,4-tetracloronaftalina 
neizolabil nu se obține direct produs final de reacție
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.

Cu excepția halogenilor, substituenții de ordinul I măresc reactivitatea nucleului benzenic în reacțiile de substituție. Astfel, aceste reacții vor decurge în condiții mai blânde. La tratarea fenolului cu apă de brom în mediu alcalin, rezultă în mod direct 2,4,6-tribromofenol. Acesta este un precipitat alb, insolubil în soluție apoasă. Această reacție decurge cantitativ și este folosită pentru dozarea fenolului.

This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.14 Bromurarea fenolului la rece, în soluție apoasă. 

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ

Pentru a putea executa practic bromurarea fenolului, sunt necesari reactivii și ustensilele următoare: fenol, soluție NaOH 20%, apă de brom, o eprubetă.

Mod de lucru: Într-o eprubetă se aduc 1 g de fenol și 5-6 mL de soluție de NaOH 20%. Se agită și se adaugă 1-2 mL de apă de brom proaspăt preparată.

Observații: apare un precipitat alb (de 2,4,6-tribromofenol), insolubil în soluție apoasă.

Halogenarea prin reacții de ADIȚIE

Compușii organici care prezintă în moleculă legături multiple omogene (
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
) sau eterogene (
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
) dau cu ușurință reacții de adiție.

În cadrul reacției de adiție are loc desfacerea legăturii π a dublei sau triplei legături din molecula substratului și fiecare atom implicat în legătura multiplă se unește printr-o nouă legătură σ de un fragment al reactantului.

This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.15 Schema generală a unei reacții de adiție.
În funcție de structură și condiții de reacție, compușii organici care au în moleculă legături multiple, pot să adiționeze variați reactanți: H2, halogeni (Cl2, Br2), acizi (HCl, HBr, HCN, CH3-COOH), apă și alții. 

Adiția halogenilor la alchene

Condiții de reacție pentru adiția halogenilor la alchene: soluție de Cl2 sau Br2 în solvenți inerți nepolari (CCl4, CH2Cl2, CS2)
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.16 Schema generală de adiție a halogenilor al alchene în urma căreia se obține un derivat dihalogenat vicinal. 
Adiția clorului și bromului are loc instantaneu și cantitativ, fiind utilizată pentru identificarea (recunoașterea) alchenelor și totodată pentru determinarea lor cantitativă (dozare). În urma acestei reacții se remarcă decolorarea soluției brun-roșcate de brom în CCl4.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.17 Adiția bromului la propenă cu obținerea 1,2-dibromopropanului.

Adiția hidracizilor la alchene

Condiții de reacție pentru adiția hidracizilor la alchene: pentru HCl, HBr, HI – solvent nepolar, inert (CCl4, CH2Cl2)

Hidracizii, HX (unde HX = HCl, HBr, HI) se adiționează la alchene, rezultând derivați monohalogenați saturați.

Adiția hidracizilor se poate realiza la alchene simetrice și nesimetrice.

This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.18 Schema generală de adiție a hidracizilor la alchene. 

Observații:

 • reactivitatea hidracizilor crește în ordinea: HCl < HBr < HI;
 • pentru adiția HCl sunt necesari anumiți catalizatori (HgCl2, etc.);
 • pentru a adiționa HCl la alchenele nesimetrice, se respectă regula lui Markovnilov.

În ceea ce privește alchenele nesimetrice, cum ar fi propena, chiar dacă sunt două posibilități de adiție a atomilor hidracidului, rezultă întotdeauna un singur izomer.

Adiția reactanților cu moleculă nesimetrică (H–X) la alchenele sau alchinele nesimetrice este orientată și se desfășoară conform regulii lui Markovnikov. La adiția hidracizilor la alchenele nesimetrice, halogenul se fixează la atomul de carbon cel mai sărac în hidrogen. Practic, se va obține majoritar compusul rezultat prin fixarea protonului (H+) la atomul de carbon care conține cel mai mare număr de atomi de hidrogen și a anionului (X-) la atomul de carbon cel mai sărac în hidrogen (care conține cel mai mic număr de atomi de hidrogen).
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.19 Reacția dintre propenă și acid bromhidric conduce la 2-bromopropan. 

Enunțul regulii lui Markovnikov este: Atomul de hidrogen din molecula hidracidului se fixează la atomul de carbon (participant la dubla legătură), care are cel mai mare număr de atomi de hidrogen, iar halogenul la atomul de carbon al dublei legături care are număr mai mic de atomi de hidrogen.

În anumite condiții, adiția poate avea loc împotriva regulii lui Markovnikov (adiție anti-Markovnikov). Astfel, în prezență de peroxizi organici (R–O–O–R), la întuneric și la cald sau la lumină și la rece, adiția acidului bromhidric (HBr) la alchenele cu dubla legătură la marginea catenei, are loc în mod invers față de regula lui Markovnikov. Acest lucru este valabil doar pentru HBr, nu și pentru acidul clorhidric (HCl) și acidul iodhidric (HI).

This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.20 Reacția de adiție a HBr la propenă în prezență de peroxizi organici conduce la 1-bromopropan (adiție anti-Markovnikov).
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.21 Schema desfășurată a reacției de adiție anti-Markovnikov a acidului bronhidric la propenă.

Adiția halogenilor la alchine

Condiții de reacție pentru adiția halogenilor la alchine: soluție de Cl2 sau Br2 în solvenți inerți, nepolari (CCl4)
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.22 Schema generală de adiție a halogenilor la alchine. Reacția are loc în două etape. 
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.23 Reacția de adiție a bromului la acetilenă. Reacția are loc în două etape. În prima se formează 1,1-dibromoetenă și în următoarea etapă se formează 1,1,2,2-tetrabromoetan. 

Adiția bromului la acetilenă se face în două etape. În mod similar reacționează și clorul atunci când se lucrează în solvent inert. Pot fi izolate dihalogenoetena (compuși halogenați vicinali nesaturați) care apoi, într-un exces de halogen, trec în tetrahalogenoetan.

This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.24 Schema explicită privind adiția clorului la acetilenă. 
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.25 Reacția de adiție a clorului la acetilenă. Reacția are loc în două etape. În prima se formează 1,1-dicloroetenă și în următoarea etapă se formează 1,1,2,2-tetracloroetan. 

Adiția hidracizilor la alchine

Condiții de reacție pentru adiția hidracizilor la alchine: pentru HCl, HBr – catalizatori (HgCl2) la temperaturi de 170-200°C.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.26 Schema generală de adiție a hidracizilor la alchine. 

Reacția se desfășoară în două etape: primul produs de reacție este monohalogenoetena și în final rezultă dihalogenoetan geminal (adică atomii de halogen se află la același atom de carbon).

Prin anumite condiții de lucru (170°C, HgCl2), adiția acidului clorhidric la acetilenă se poate opri la prima etapă de adiție cu obținere de cloroetenă sau clorură de vinil.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.27 Reacția de adiție a hidracizilor la acetilenă, conducând la monohalogenoetenă și apoi la 1,1-dihalogenoetan.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.28 Reacția de adiție a acidului clorhidric la acetilenă (170°C, HgCl2), cu obținerea de cloroetenă (clorură de vinil). În industria polimerilor, clorura de vinil este un monomer cu importanță mare.

Adiția HX în exces la compusul monohalogenat nesaturat se desfășoară cu respectarea regulii lui Markovnikov.

This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.29 Reacția de adiție a HBr la acetilenă, care în prima etapă conduce la bromoetenă și apoi la 1,1-dibromoetan (conform reguli lui Markovnikov). 
Adiția reactanților cu moleculă nesimetrică (H–X) la alchenele sau alchinele nesimetrice este orientată și se desfășoară conform regulii lui Markovnikov. La adiția hidracizilor la alchenele nesimetrice, halogenul se fixează la atomul de carbon cel mai sărac în hidrogen. Practic, se va obține majoritar compusul rezultat prin fixarea protonului (H+) la atomul de carbon care conține cel mai mare număr de atomi de hidrogen și a anionului (X-) la atomul de carbon cel mai sărac în hidrogen (care conține cel mai mic număr de atomi de hidrogen).
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.30 Reacția de adiție a acidului bromhidric la propină, conduce la 2-bromopropenă. 

Adiția halogenilor la diene cu duble legături conjugate

Condiții de reacție pentru adiția halogenilor la diene cu duble legături conjugate: soluție de Cl2 sau Br2 în solvenți nepolari (CCl4)
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
Figura 9.31 Schema generală de adiție a halogenilor la diene cu duble legături conjugate. 

Observație: Majoritar (în proporția cea mai mare) se obține produsul de adiție 1,4, însă pe lângă acesta se obține și produsul de adiție 1,2.