GinaMed
Cursuri - Chimie - 2. Hidrocarburi - introducere

2. Hidrocarburi - introducere

Cuprins:

2.1. Introducere
2.2. Clasificare hidrocarburi

2.1. Introducere

Compușii organici care conțin în molecula lor doar atomi de carbon și hidrogen, se numesc hidrocarburi.

Formula generală: CxHy

x – numărul de atomi de carbon din moleculă

y – numărul de atomi de hidrogen din moleculă

Hidrocarburile se pot clasifica în funcție de:

  • felul în care sunt dispuși atomii de carbon în catenă;
  • natura legăturilor chimice dintre atomii de carbon.

2.2. Clasificare hidrocarburi

În funcție de natura legăturilor chimice, hidrocarburile se împart în:

  • hidrocarburi saturate sau alcani, care conțin în molecula acestora doar legături simple. În funcție de tipul catenei, hidrocarburile saturate pot fi: aciclice (alcani) sau ciclice (cicloalcani).

Exemple:

Metan Etan Propan
CH4 CH3–CH3 CH3–CH2–CH3
  • hidrocarburi nesaturate, prezintă în moleculă cel puțin o legătură dublă sau triplă între 3 atomi de carbon. În funcție de tipul catenei, hidrocarburile nesaturate pot fi: aciclice sau ciclice.

Hidrocarburile nesaturate se clasifică în: 

Alchene Alcadiene Alchine
etenă propadienă etină
CH2=CH2 CH2=C=CH2 CH≡CH
propenă butadienă propină
CH2=CH–CH3 CH2=CH–CH=CH2 CH≡C–CH3
  • hidrocarburi aromatice, prezintă cel puțin un ciclu benzenic în molecula lor. În funcție de numărul de nuclee benzenice, hidrocarburile aromatice pot fi: mononucleare sau polinucleare.

Exemplu:

This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
  sau   
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.

În funcție de tipul catenei, hidrocarburile se împart în:

  • hidrocarburi cu catenă aciclică, prezintă în molecula acestora o structură liniară sau ramificată (aciclică); ca exemple ar fi hidrocarburile menționate mai sus, la hidrocarburi saturate și nesaturate.
  • hidrocarburi cu catenă ciclică, prezintă în molecula acestora unul sau mai multe cicluri de atomi de C; hidrocarburile cu structură ciclică pot să fie saturate (cicloalcani), nesaturate sau aromatice.

Exemple de hidrocaburi cu catenă ciclică:

Hidrocarburi cu structură ciclică saturată (cicloalcani) Hidrocarburi cu structură ciclică nesaturată Hidrocarburi cu structură ciclică aromatică
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
This svg is property of GinaMed. Aceast svg este facut de GinaMed. Distribuirea necesita acordul GinaMed.
ciclohexan ciclohexenă benzen

Bibliografie:

  • Chimie - manual pentru clasa a X-a; Autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tărăbășanu - Mihăilă, Luminița Irinel Doicin. Grup Editorial ART, București, 2005
Acasă Acasă Cursuri Cursuri Grile Grile Simulări Simulări Meditații Meditații